Искат да застрояват Пирин. Пак. Хайде не.

Една от най-безумните идеи е, че имаме нужда от повече писти, хотели и лифтове, вместо да се подобри вече съществуващата инфраструктура.
Простата истина е, че това си е чиста проба пране на пари под претенцията за развиване на българския туризъм.

И сега са подкарали Пирин. Пак.

Досега сме успявали да спрем всеки такъв опит, не виждам причина и този път да не успеем.
Как може да се включите и да помогнете е описано по-долу. Има директно готова бланка, която може да се копира или да използвате информацията в нея, за да се ориентирате и да я редактирате по ваши предпочитания.

Според обявено от Министерството на околната среда обществено обсъждане с краен срок 22 декември,предстои да се приеме промяна в действащия План за управление на НП “Пирин”, която увеличава 4,6 пъти територията с разрешено строителство в националния парк – строителство, което е свързано с изсичане на вековни черномурови, смърчови, елови и букови гори с площ от над 8000 декара. Този опит за заобикаляне на строгата защита на Пирин, осигурявана от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и действащия от 2004г План за управление се случва, докато проектът за нов План за управление на НП Пирин, срещу който протестираме от 2015г., е обект на съдебни спорове и не може да обслужи интересите за сечи – засега.

Проекторешението на Министерски съвет за промяна на действащия план предвижда разрешаване на строителството в 4,6 пъти по-голяма от досегашната територия от парка и се предвижда за приемане тихомълком между Коледа и Нова година.

За да не допуснем това, важно е да регистрираме възможно най-голям брой негативни становища в рамките на обявеното обществено обсъждане – чернова на такова становище има в прикачения по-долу файл.

КАК да помогнете?
  1. Копирайте текста по-долу
  2. Поставето го в майл
  3. Изпратете майла до m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg, valeriaangelova@moew.government.bg, edno_gishe@moew.government.bg, team@zelenizakoni.com, azpirin@abv.bg
  4. Копието ни е нужно, за да имаме реална представа колко негативни становища са изпратени до МОСВ
  5. Изисквайте входящ номер – ВНИМАНИЕ: МОСВ издава един и същи входящ номер на всички податели на становища срещу промяната на Плана за управление на Пирин – до момента те са 240, а те ще кажат, че тези мнение важат колкото 1! Молим, пращайте становища и настоявайте за УНИКАЛЕН  входящ номер за своето индивидуално становище! За подробности https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki/posts/948864888587923
  6. Препратете вашето писмо до свои приятели и ги помолете за ПОДКРЕПА!

Молим всеки гражданин, който е против по-нататъшни строежи и сечи в Национален парк „Пирин“, да изпрати до 22-ри декември подобно становище, за да изискаме да се оттегли проекторешението на МС за прокарване на нови строежи с незаконна (неподложена на екологична оценка) промяна на ПУ на НП „Пирин“.

Становищата трябва да се изпратят не по-късно от 22 декември до Министерството на околната среда (МОСВ) на адреси: m.kalugerov@moew.government.bgs.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bgВ същия имейл копирайте и деловодството на МОСВ –edno_gishe@moew.government.bg – и в текста на имейла изискайте да отговорят с входящ номер на МОСВ за становището Ви. Най-добре е да изпратите становището подписано като сканиран прикачен документ – но във всички случаи настоявайте за входящ номер.

Молим да изпратите становищата си с копие до team@zelenizakoni.com и azpirin@abv.bg  – за да имаме реална представа колко негативни становища са изпратени до МОСВ. Моля, препратете ни и получените от МОСВ входящи номера за становищата ви!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s